Anna

Anna Derwinger Hallberg


Legitimerad Psykolog • Konsult • Föreläsare • Doktor i medicinsk vetenskapMnemonea bildades 2007, några år efter att jag disputerat med en avhandling om minne och minnesträning vid Karolinska Institutet och skrivit boken Minnets möjligheter. Där var fokus den enskilda människans minne i samspel med omgivningen. Sen dess har mitt fokus varit människans lärande tillsammans med andra, i verksamhet och organisation. I samarbete och samverkan och tillsammans med dem man finns till för. Jag som driver Mnemonea heter Anna Derwinger Hallberg. Läs mer om mig här.Mnemonea är registrerat vid Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och följer därmed  rådande lagar och föreskrifter samt krav på kvalitet, säkerhet, sekretess och informationshantering. Jag är medlem i Psykologförbundet och i Psykologer för hållbar utveckling. Läs mer om psykologi och hållbarhet här.Referenser kan lämnas om sådana efterfrågas.

Copyright © All Rights Reserved