Mnemonea

Lärande, mening och förändring - tillsammans!


Mnemonea betyder nya minnen. Lärande är en förutsättning för förnyelse och utveckling av människor och verksamhet. Minne gör att vi även kan värdera det vi redan vet. Förlåtande att vi kan se nytt. Tillit att vi vågar tillsammans.


Minne och lärande är en förutsättning för anpassning i en föränderlig värld både för den enskilda människan och för organisationer. Man talar om resiliens. Att se och agera i verkligheten som den är här och nu och inte bli helt upptagen av berättelser från förr eller bilder av sen. Förlåtande. Lärande och minne berör både livets praktikaliteter som att minnas ett namn och existentiella frågor som vår identitet.


Tillsammans med andra behöver vi komma ihåg  regler och arbetssätt men även våra gemensamma värderingar och relationer. 


Att skapa nya minnen. För människan förutsätter det närvaro, språk, relationer till både den inre och yttre världen och minneförmåga. Därtill villighet och mod att öva på det nya fast det tar tid och man gör fel ibland.  För organisationer finns motsvarande förmågor i en levande systematiskt kvalitetskultur.  En grund är trygghet och tillit och förlåtande.


Min forskning handlade om hur man genom att skapa förutsättningar både inom och utanför människan kan öka förmågan till inlärning och minne och hindra glömska. I lärande kvalitetsarbete utgår man från samma principer. Hur kan man öka förmågan till lärande hos människorna i organisationen och bevara det i arbetssätt, kultur och struktur? Faktorer finns både inom och mellan människorna och i de omgivande förutsättningarna som digitala system och verktyg och i övriga resurser och ramar. Lärande i organisation förutsätter även en lärande dialog med omgivningen och med dem man finns till för. Ytterst handlar lärande om hållbarhet. Mnemonea i media

  • Sommarprat 2014 i Radio Gotland

Om du får välja ett enda ord, vilket skulle du välja? Ordet måste ju ha bäring på alla andra ord. Här kan du lyssna på mitt sommarprat i Radio Gotland sommaren 2014.


http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=5864688  • Boken Minnets möjligheter. Slut på förlaget. Kan köpas genom kontakt med författaren här för 150 kr inkl frakt.


Beställ här

Resiliens


Resiliens kommer ur latinets resilire och betyder att studsa tillbaka eller återgå till ursprunglig position. Begreppet har ursprungligen använts inom materialteknik och materials förmåga till absorption av energi utan att tappa förmågor och form.


Resiliens har vidare använts inom ekologi och biologiska systems anpassningsförmåga och inom psykologi och organisationsvetenskap.


Organisatorisk resiliens handlar om förmågan att möta förändringar med organisationens livskraft i behåll. Det förutsätter en komplex väv av öppen information, lyhördhet, kreativitet och lärande relationer mellan människor, teknik och ekonomiska resurser i organisationen.


Resiliensbegreppet utgår från en evolutionär, organisk syn på utveckling hos människa och organisation.


Hållbarhet i en relationell, lärande och anpasslig mening.

Copyright © All Rights Reserved