Om

Mnemonea är mötesplatsen för den lärande människan och möjligheter tillsammans med andraMnemonea betyder nya minnen. Lärande är en förutsättning för förnyelse och utveckling av människor och verksamhet. Minne gör att vi även kan värdera det vi redan vet. Mnemonea vilar på bred psykologisk kunskap och erfarenhet. Mnemonea verkar genom:


 • Rådgivning.  Här finns möjlighet till rådgivning, handledning och en konfidentiell samtalspart.


 • Utbildning. Kunskap och erfarenhet förmedlad genom föreläsningar eller i text. 


 • Förändring. Konsultativt stöd i kortare eller längre förändringsprocesser.
  Mnemosyne


  Mnemosyne var i den grekiska mytologin minnets gudinna. Dotter till Uranos, urguden, skaparen, Himlens gud och Gaia moderlighetens, jordens och fruktbarhetens gudinna.


  Myten berättar något om minnet och lärandets avgörande betydelse för såväl den enskilda människan som för organisationer och hela det mänskliga samhället. Den visar också att minnen och mänskliga system inte är något statiskt utan något som skapar och skapas.

  Copyright © All Rights Reserved